Էկոլոգիա

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՆ
Բնօգտագործումն ու բնապահպանությունը ՀՀ-ում

Էկոհամակարգեր

Բնական աղետներ: Սողանքներ

Ձեռք ձեռքի տված վերահսկենք մեր շրջակա միջավայրը

ԳՄՕ…

Կլիմա

էկոլոգիական հարցաշար

Հայաստանի ջրային ռեսուրսները

Եթե չլիներ ջուրը

Աղետներ

Էներգետիկ ռեսուրսներ
ՓՀԷԿ-երի տարածումը Հյաստանում
Էլեկտրակայանների եւ այլընտրանքային ռեսուրսների վնասը, անհրաժեշտությունը:
Այլընտրանքային էներգիա, ՋԷԿ, ՋՐԷԿ, ԱԷԿ
Վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսներ (նավթ, գազ, ածուխ)
Բնական ռեսուրսներ
Թափոններ:դրանց տեսակները, խնդիրները
Էկոլոգիական խնդիրներ

Advertisements

3 thoughts on “Էկոլոգիա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s