Տերյանի լեզուն եւ ոճը

Տերյանի բանաստեղծունթյունները լեցուն են տխրությամբ, թախիծով: Բանաստեղծություններում ընտրված ամեն մի խոսք, ամեն մի հնչյուն նկարագրում են հեղինակի ապրումները, հեղինակի ներաշխարհը: Մթնշաղ, երազ, նինջ, կարոտ, ստվեր, ուրու….Բառերը կարելի է անվերջ շարունակել, այս բաերն ու տրամադրությունը հատուկ են միմիայն Տերյանին, եւ դու ւողղակի չես կարող շփոթել Տերյանի բանաստեղծակն ոճը որեւէ ուրիշ բանաստեղծի ոճի հետ:
Տերյանին հատուկ են նաեւ բաղաձայնույթը եւ ձայնույթը, երբ նրա բանաստեղծական տողերում հայտնվում են բաղաձայնների կամ ձայնավորնեի կուտակումներ: Օր.
«Աշնան մշուշում շշուկ ու շրշյուն,
Եվ շշնջում ես եւ անուշ շրշում,
Անտես ու հուշիկ իմ շուրջը շրջում…»

Տերյանի բանաստեղծությունների տողերում առկա է նաեւ մեղեդայնությունը, երաժշտականությունը: Նրա բանաստեղծություններում՝ տխուր թե ուրախ, զգացվում է դրանց տրամադրությանը համարժեք մեղեդին: Այդ իսկ պատճառով Տերյանի շատ բանաստեղծություններ հյուսել են երգեր:
«Ցրտահա՜ր, հողմավա՜ր,
Դողացին մեղմաբար
Տերեւները դեղին
Պատեցին իմ ուղին…»

Տերյանի լեզվաոճին հատուկ է նաեւ հուզաարտահայտչական միջոցների, այդ թվում՝ հարցական, բացականչական նշանների կիրառությունը:
«Արդյոք նորից երազնե՞րն են ինձ կանչում:
Սիրո անուշ նվագնե՞րն են ինձ կանչում:

Վերջիններս առանձնահատուկ տրամադրություն արտահայտող միջոցներ են՝ անորոշություն, թախիծ, սպասում եւ այլն, որ հատուկ են Տերյանիներաշխարհին: Հարցականներով սկսվող տողերի մեջ օգտագործվում է «արդյոք» բառը, որը հարցականի հարուցիչն է եւ կրում է անորոշության իմաստ:

Advertisements

One thought on “Տերյանի լեզուն եւ ոճը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s